Hem

Välkommen med och sjung!

De vackraste julsångerna ljuder i år för 44:e gången. Varje år deltar över en miljon finländare i sångtillfällen med De vackraste julsångerna. I år ljuder sångerna för utsatta och bortglömda barn i u-länderna.