Berättelser

 

Julinsamlingen hjälper bortglömda barn

Vid julsångsevenemangen kan du ge en gåva till bortglömda barn i u-länderna. Runt om i världen finns det miljoner bortglömda barn, föräldralösa barn och barn som inte får tillräckligt med trygghet från sin familj. De behöver vår hjälp för att få hälsovård, utbildning och trygghet. Sätt en slant i kollekthåven, sänd ett textmeddelande eller delta på annat sätt i julinsamlingen.

Intäkterna från julinsamlingen används för att stöda ensamma barns uppväxt, utbildning och framtid. Varje barn har rätt att lära sig läsa, skriva och räkna. Rätt att leka och drömma. Vi jobbar också i förebyggande syfte genom att ge gravida mammor mödrarådgivning och trygga förlossningar samt genom att hjälpa fattiga familjer att ta hand om sina barn. De bortglömda barnen behöver din hjälp för att få en värdig start på livet.

 

    

Mor- och farmödrarna hjälper i Zimbabwe

Den lutherska kyrkans mor- och farmödrar i Zimbabwe började agera när de märkte att det bland dem fanns barn som saknade båda föräldrar. Finska Missionssällskapet har understött mor- och farmödrarnas arbete.

Fru Dziva, pensionerad lärare, märkte i tiderna att det i byn fanns barn som inte hade någon som tog hand om dem, som inte hade pengar till skolavgiften och som hade det illa ställt med maten. Fru Dziva och hennes vänner slog sina kolka huvuden ihop och började ta hand om de här barnen. Barnens antal har växt under åren.

Numera dör föräldrarna inte så ofta i aids, eftersom kunskapen om sjukdomen har ökat och medicinerna blivit vanligare och effektivare, men det har dykt upp nya orsaker till att barnen lämnas ensamma. Det katastrofala ekonomiska läget tvingar många föräldrar att söka jobb, ibland på de mest hopplösa sätt. Man åker till grannländerna Sydafrika och Botswana för att hitta arbete. Barnen lämnas hos far- och morföräldrarna. Tanken är att återvända för att hämta barnen så snart situationen stabiliserat sig – eller åtminstone att sända hem pengar. Sällan lyckas det. Mor- och farmödrarna har ibland ansvar för barnen i åratal, när föräldrarnas jakt på ett drägligare liv drar ut på tiden.

Mor- och farmödrarnas tro och förtröstan på Guds ledning är imponerande. De är aktiva i en luthersk kyrka som är resultatet av svenska missionärers insats. De lever som de lär. De tar hand om barnen och är stolta över att barnen mår bra, att barnens hygien blivit bättre och att hemmen är rena och städade. 

Också praktiska färdigheter lärs ut

Mor- och farmödrarna tar hand om cirka 400 barn som är föräldralösa eller på andra sätt utlämnade åt sitt öde. Det finns 12 grupper med mor- och farmödrar och varje grupp har ansvar för 18-40 barn. Man tillgodoser fysiska behov, ger psyko-socialt stöd och ger vägkost för den andliga tillväxten.

Barnen får skoltillbehör, stöd till skolavgifterna och skoluniformer som mor- och farmödrarna själva sytt. Uniformerna sys på talko och barnen är med och lär sig sy. Barnen lär sig också andra praktiska färdigheter, som till exempel att sticka. De får även lära sig odla grönsaker. De färdiga produkterna säljs eller används för eget bruk.

Text: Saara Kalaluka
Foton: Saara Kalaluka och Elina Salminen

 

DVJ 2016 bild_1

DVJ 2016 bild_3

 

 

Nådens hem i Bangkok

Nådens hem i Bangkok är ett skyddshem för ensamstående, gravida kvinnor. Skyddshemmet som drivs av den lutherska kyrkan i Thailand, erbjuder utsatta kvinnor en trygg plats och stöd under graviditeten.

- De flesta ogifta, gravida mödrar som söker skydd vid Nådens hem befinner sig i en desperat situation: de har övergetts av män som vägrar ta ansvar och uppmuntrar till abort. Kvinnorna står ensamma i en mycket svår situation. Ensamstående mödrar har svårt att bli accepterade i det thailändska samhället, säger Anja Markkanen, Finska Missionssällskapets missionär i Bangkok.

I motsvarande situation väljer många av Thailands kvinnor en olaglig abort eller att lämna sitt barn på sjukhus eller någon annan offentlig inrättning.

Vid Nådens hem kan kvinnor som haft problem med alkohol, narkotika eller våld få stöd under resten av sin graviditet.

De mammor som bestämmer sig för att själva ta hand om sitt barn ges ekonomiskt stöd, till exempel i form av blöjor och mjölkpulver samt pengar för grundbehov och hemresan. Möjligheten till adoption erbjuds också.

Nådens hem arbetar för att kvinnornas anhöriga ska acceptera den nya familjemedlemmen. Kvinnorna får rådgivning och hjälp med att integrera sig i samhället igen. Personalen gör hembesök hos de kvinnor som tidigare vistats vid hemmet.

Kvinnorna vid Nådens hem sysslar med handarbete för att bidra med inkomster till hemmet. Vardagarna fylls med undervisning i engelska, hälsovård, hantverk och grupparbeten. Under sin tid på Nådens hem kan kvinnorna även delta i den närliggande lutherska församlingens verksamhet om de vill.

Ett 20-tal kvinnor bor varje år på Nådens hem. Nådens hem samarbetar med flera statliga organ och privata organisationer i Thailand för att bekosta sjukhusvistelser, telefonrådgivning, adoptioner och temporära skyddshem för barnen. Finska Missionssällskapet stöder Nådens hem.

   DVJ 2016 bild_5

Skyddshemmet Dikoni

Skyddshemmet Dikoni i Viborg i Ryssland ger utsatta barn en möjlighet att leva och växa i trygga förhållanden. Barnens situation i Viborg är ännu svår. De samhälleliga och sociala problemen, som familjevåld, alkoholism och arbetslöshet, förorsakar fattigdom. De barn som är i behov av hjälp kan vara föräldralösa, övergivna, före detta barnhemsbarn eller barn till invandrare från det forna Sovjetunionen. Invandrarfamiljer är ofta utan officiella papper. De har kommit för att söka efter ett bättre liv och arbete. De saknar ofta alla rättigheter, t.ex. rätt för barnen att gå i skola. Ungefär 60 familjer tillhör stödkretsen som får hjälp av Dikoni med sina problem. Dikoni samarbetar med både skolor och barnavårdsmyndigheter.

På Dikoni bor det 22 barn i åldrarna 3–15 år. Barnen går i vanlig skola. Målet är att barnen kan återvända hem då när familjesituationen blivit bättre. Kristna värderingar utgör grunden för verksamheten.

Förutom den vanliga verksamheten ordnar Dikoni också barnläger. Förutom barnen på Dikoni kan också andra utsatta barn delta i lägren. På lägren stärks barnens självförtroende och de får lära sig att ta hänsyn till andra.

   DVJ 2016 bild_2
     
 

Föräldralösa barn i Etiopien

Detta projekt stöder barn som mist ena eller båda föräldrarna i aids. Barnen får mat, kläder, mediciner och skolgång. Hjälpen når idag 297 barn i tre städer (Dessie 88 barn, Kombolcha 59 barn och Woldiya 150 barn). Arbetet påbörjades år 2012.

Även människorna i barnens näromgivning och myndigheterna är med i projektet. Också 73 syskon får klädpengar och stöd för att kunna gå i skola. Hiv-positiva barn och deras vårdnadshavare (totalt 160 st) får stöd för mediciner och hälsovård. Tack vare projektet kan dessa barn få en så normal barndom som möjligt och ungdomarna får yrkesutbildning för att kunna försörja sig själva.

Ungdomarna får stöd ända tills de fått ett yrke. De kan alltså gå i yrkesskola, delta i korta kurser eller studera på institut och universitet. De får också stöd då det är dags att övergå till arbetslivet.

Under år 2015 fick också 22 familjer i Woldiya stöd för att kunna förbättra sina bostäder: takplåt, madrasser, filtar, lakan, och kokkärl. I Dessie och Kombolcha fick 16 familjer liknande stöd. Hela och rena hem förbättrar livskvaliteten på många sätt och familjerna hålls också friskare. Frivilliga, socialarbetare, projektkoordinatorer och andra gjorde cirka 5 000 besök i hem och skolor under andra halvan av 2015. Tack vare hembesöken kunde man ta tag i problemen i tid. Barnen och deras familjer kan också när som helst vända sig till projektets anställda för att diskutera och be om hjälp.   

   DVJ 2016 bild_4