Kontakt

Info om julinsamlingen 2016

Understödskoordinator Britt-Helen Lindman,
britt-helen.lindman (at) finskamissionssallskapet.fi, tel. 020 7127 266

Byråsekreterare Charlotte Steffansson
charlotte.steffansson (at) finskamissionssallskapet.fi, tel. 020 7127 282

Postadress: Finska Missionssällskapet, De vackraste julsångerna, PB 154, 00141 Helsingfors

Pressinformation

Informatör Joanna Lindén-Montes
joanna.linden-montes (at) finskamissionssallskapet.fi, tel: 020 7127 264

De vackraste julsångerna ljuder för bortglömda barn

De vackraste julsångerna sjungs i år för 44:e gången. Varje adventstid samlas över en miljon finländare för att sjunga tillsammans och göra gott. Kollektmedlen som samlas in vid allsångsstunderna och julinsamlingen på sajten www.devackrastejulsångerna.fi stöder Finska Missionssällskapets arbete för utsatta barn i olika utvecklingsländer.

Julsångshäftet trycks nu på finska, svenska samt de samiska språken. Det svenskspråkiga julsångshäftet innehåller 21 sånger, både gamla älskade sånger och nyare inslag. Sångerna i årets svenskspråkiga häfte har valts av Anders Forsman, Daniela Strömsholm och Marianne Sundroos i Matteus församling, Helsingfors. I häftet finns tre nykomlingar: Nu är det jul, Stjärnbarn och Vinterpsalm från Åland.

Kollekterna som bärs upp vid De vackraste julsångerna inbringar varje år, tillsammans med julinsamlingen, cirka en miljon euro.

- Årets julinsamling ger hopp åt fattiga och föräldralösa barn i u-länderna, säger understödskoordinator Britt-Helen Lindman vid Finska Missionssällskapet.

Intäkterna från julinsamlingen används för att stöda utsatta barns uppväxt, utbild­ning och framtid. Medlen används också i förebyggande syfte genom att ge gravida mammor mödrarådgivning och trygga förlossningar samt genom att hjälpa fattiga familjer att ta hand om sina barn.

- För fem euro får ett svältande barn tilläggsnäring. Tio euro räcker till en skoluniform och 20 euro garanterar en trygg sjukhusförlossning. En större summa, 150 euro, avlönar en sjukskötare en hel månad på en klinik, förklarar Lindman.

Några berättelser och bilder som visar hur hjälper når fram kan laddas ner här: http://www.devackrastejulsangerna.fi/kj_se/sidor/delta_i_julinsamlingen/berattelser/

Karttjänst på nätet - här kan du sjunga

På webbtjänsten www.devackrastejulsangerna.fi finns en karta där församlingarna kan pricka in sina egna sångtillfällen. Karttjänsten ger en överskådlig bild över var och när man kan sjunga.

Internationellt sånghäfte

De två senaste åren har flera församlingar i huvudstadsregionen bjudit in asylsökande till internationella sångkvällar med De vackraste julsångerna.

Johanna Lillqvist, kampanjkoordinator för De vackraste julsångerna vid Finska Missionssällskapet, hoppas att de internationella sångkvällarna sprider sig till ännu flera församlingar.

- Hittills har vi haft med sånger på engelska, tyska och franska i det nya häftet. I år tillkommer flera språk. Alla sånger har dessutom engelsk översättning. Vi önskar att julsångerna blir till glädje för till exempel de asylsökande som kommit till Finland, säger Lillqvist.

Det internationella sånghäftet med sånger på bland annat engelska kan laddas ner för fri utskrift på www.devackrastejulsangerna.fi.

Allsångstraditionen De vackraste julsångerna startade 1973. Finska Missionssällskapet presenterade då en allsångsidé som församlingarnas kantorer kunde förverkliga kring tredje söndagen i advent, för att stöda missionen. Dåvarande organist i Åbo svenska församling, Gunvor Helander, var med och utarbetade det första konceptet på svenska.