Frivilligarbete

Finska Missionssällskapet håller på att bygga upp ett nätverk av människor som är intresserade av mission och som är beredda att göra en praktisk insats för missionsarbetet. Genom nätverket av frivilliga hoppas vi kunna få kontakt med dem som redan jobbar för missionen på olika sätt samt nå nya människor som söker ett sätt att konkret göra en insats för missionen på hemmaplan.

Gå med i Facebook-gruppen för frivilliga

Frivillig utomlands

Läs mera om våra utbildningsprogram med tillhörande praktik utomlands.

Praktisk hjälp och engagemang på nätet

Nätverket är en grupp som vi på Finska Missionssällskapet kan vända oss till då vi ordnar olika evenemang, basarer och missionsfester där det ofta behövs praktisk hjälp med till exempel försäljning, tolkning, transporter etc. Ibland efterlyser vi hjälp med översättningar och uppmuntrar de frivilliga att sprida information om våra kampanjer i social media.

Ordna evenemang

De frivilliga kan själva  komma med idéer till evenemang som till exempel konserter, missionskvällar, bönegrupper m.m. Genom nätverket har de frivilliga också möjlighet att komma i kontakt med andra missionsintresserade för att tillsammans kunna ordna olika jippon.

Årlig träff

Vi planerar att en gång per år ordna en träff för alla frivilligarbetare. Vid denna träff är det meningen att umgås, lära känna varandra samt utbyta idéer och tankar kring frivilligverksamheten.

Infobrev

De som är med i Finska Missionssällskapets nätverk av frivilliga kommer också att regelbundet få infobrev per e-post som berättar nyheter från missionsfälten och arbetet här hemma. Infobreven kommer också att berätta om vilka evenemang som är på gång runt om i Borgå stift samt föra fram aktuella förbönsämnen som rör missionsarbetet.

Anmäl dig

Alla är välkomna att göra en insats, stor eller liten. Om du är intresserad av att vara med i frivilligverksamheten, ber vi dig att fylla i denna blankett.  Om du har idéer om vad man kunde göra eller om du har frågor rörande frivilligarbetet, ta gärna kontakt med Charlotte Steffansson, tf koordinator för verksamhet bland studerande och vuxna & assistent för svensk service, tfn 020 7127 282, fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi