Utbildning

UTBILDNING

Basen för Finska Missionssällskapets utbildningsverksamhet utgörs av missionskursen för blivande utlandsarbetare och intensivkursen Min Mission. Därtill ordnas kurser, seminarier och studieresor för att stöda församlingarnas missionsarbete och utrusta församlingarnas medarbetare till arbete för missionen.

En del av Finska Missionssällskapets kurser ordnas i samarbete med Missionskommittén i Borgå stift, Stiftsgården Lärkkulla eller Kristliga folkhögskolan i Nykarleby.

LÄNGRE ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR

Min mission (2 sp) Vill du lära dig mer om mission och göra en frivillig insats för missionen antingen i hemlandet eller utomlands? Kom då med på Finska Missionssällskapets kortkurs om mission.

Missionärsutbildning (35 sp) Missionärsutbildningen förbereder för arbete i missionens tjänst och för andra kyrkliga arbetsuppdrag utomlands.

KORTKURSER, ENGÅNGSKURSER OCH SEMINARIER

Ett missiologiskt symposium anordnas antingen i samband med missionsfesten eller skilt.

Missionshistoriska dagen - Finska Missionssällskapet ordnar vartannat år i samarbete med Missionskommittén i Borgå stift och Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi en missionshistorisk dag.

Forum för mission och internationell diakoni ordnas årligen i samarbete med missionskommittén i Borgå stift för församlingarnas anställda och församlingsaktiva som är engagerade i mission och internationell diakoni.