Utbildning

UTBILDNING

Basen för Finska Missionssällskapets utbildningsverksamhet utgörs av missionskursen för blivande utlandsarbetare och intensivkursen Min Mission. Därtill ordnas kurser, seminarier och studieresor för att stöda församlingarnas missionsarbete och utrusta församlingarnas medarbetare till arbete för missionen.

En del av Finska Missionssällskapets kurser ordnas i samarbete med Missionskommittén i Borgå stift, Stiftsgården Lärkkulla eller Kristliga folkhögskolan i Nykarleby.

LÄNGRE ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR

Min mission (2 sp) Vill du lära dig mer om mission och göra en frivillig insats för missionen antingen i hemlandet eller utomlands? Kom då med på Finska Missionssällskapets kortkurs om mission.

Missionärsutbildning (Missionskursen) (35 sp) Missionärsutbildningen förbereder för arbete i missionens tjänst och för andra kyrkliga arbetsuppdrag utomlands. För tillfället arrangeras kursen endast för dem som blivit rekryterade till en av sällskapets tjänster utomlands.