Bli fadder

Fadder2016

Som fadder är du oersättlig!

Som Finska Missionssällskapets fadder ger du barn möjlighet till skolgång

Fattigdom är största orsaken till varför barn saknar utbildning. Samtidigt är utbildning ett av de effektivaste sätten att minska fattigdom. De fattigaste och mest utsatta barnen får fadderstöd. Fadderstödet täcker skolavgifter och utgifter för mat och kläder.

Vi har fadderarbete i 15 länder. Från Nepal, Mauretanien, Etiopien och Senegal ger vi information på svenska.     

Bli fadder! Fyll i blanketten.               

Stöd skolelever i Nepal

Gandaki Boarding School (GBS) ligger i Pokhara, 200 km från huvudstaden Kathmandu. Skolan har över tusen elever. Cirka 250 av dem studerar tack vare fadderstöd eller stipendier. Tack vare stödet kan begåvade elever från fattiga förhållanden få en utbildning.

Finska Missionssällskapet stöder 36 elever i skolan. Stödet går speciellt till funktionshindrade och daliter (av lägre kast).

Skolans mål är att erbjuda högklassig utbildning. De senaste åren har skolan också flera gånger blivit vald till landets bästa skola.

70 % av eleverna bor på internat. Faddereleverna får stöd som täcker internatsboende, resekostnader hem några gånger per år, skolavgift, skolmaterial och skoluniform. 

Bli fadder för skolelever i Nepal!

Gandaki

Stöd föräldralösa i Etiopien

Man uppskattar att det i Etiopien finns cirka en miljon barn som blivit föräldralösa på grund av aids. De 300 barn som är med i fadderarbetet har fått möjlighet att gå i skola, något som minskar risken att de hamnar på gatan. Största delen av barnen har mist båda sina föräldrar och bor nu hos någon släkting eller annan vårdnadshavare. Barnen får stöd ända tills de gått ut skolan och skaffat sig ett yrke. Varje år blir cirka 20 barn färdiga med sin yrkesutbildning.

Bli fadder för föräldralösa barn i Etiopien!

Efraim_Bahiru_IMG_4406.JPG

Stöd yrkesutbildning för unga kvinnor i Senegal

Unga kvinnor som inte haft möjlighet att gå i skola får yrkesutbildning för att de ska kunna försörja sig själva. 40 kvinnor deltar för tillfället i denna utbildning. Ännu behövs det fler faddrar för dessa kvinnor.

Bli fadder för unga kvinnor i Senegal

 Senegal

För mer info:
Britt-Helen Lindman
020 7127 266
britt-helen.lindman[at]finskamissionssallskapet.fi

 

MARTHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvan-gruppen inom Helsingfors svenska Marthaförening har stickat mössor
åt fadderbarnen i en stenhackarby i Nepal. På bilden Riitta Sittnikow, Anita
Paulig och Pia Gadding. Ett stort tack till Martha-gruppen!

Meron blir sjukskötare 


Meron Haileselassie och hennes syster miste för många år sedan båda sina föräldrar i aids. Meron fick fadderstöd som täckte skolgång och mat. I slutet på sommaren blir hon färdig sjukskötare.

Bli också du fadder och ge andra samma möjlighet till utbildning!