Våra missionärer

Vi sänder missionärer när våra samarbetskyrkor vill ha hjälp med att utveckla verksamheten. Missionärer behövs fortfarande, speciellt i utbildnings- och expertroller.

Missionärerna arbetar med många olika uppgifter:

De är lärare vid universitet och bibelskolor, utvecklar församlingsarbetet eller arbetar med evangelisation och kristen fostran. De ansvarar för fadderarbete samt katastrof- och utvecklingssamarbete. De arbetar för funktionshindrade och utstötta människor rättigheter i svårnådda samhällen.